Månadsarkiv: april 2011

Ung Vänster står inför ett vägskäl i fackföreningsfrågan

Dagens och morgondagens LO-medlemmar på marsch…

Just nu pågår en intensiv diskussion inför Ung Vänsters kongress, som går av stapeln i juni. Programkommittén vill ta bort kritiken mot byråkratiseringen av arbetarrörelsen ur principprogrammet, medan förbundsstyrelsen å sin sida menar att LO redan är en kamporganisation. Samtidigt finns det många vanliga medlemmar från en rad distrikt som vill bevara en kritisk hållning gentemot byråkratin i arbetarrörelsen, där man anser att fackföreningsrörelsen måste omvandlas genom att arbetare gör den till ett verktyg för sin kamp. Läs mer

Annonser

Jag har skrivit en debattartikel…

på Rak Vänster Debatt. Kolla in: Vad är kämpande arbetarkollektiv och praktisk arbetarsolidaritet?

Mina motioner till kongressen

Här är mina motioner till Ung Vänsters kongress i juni, samt förbundsstyrelsens motionssvar. De är även publicerade på http://ungvanster.se/aktuellt/kongress2011/ Läs mer

Annonser