Månadsarkiv: december 2011

Årslistan 2011

Att skriva listor över det gångna årets händelser är en fin tradition. Därför har jag skrivit ihop en lista om mitt politiska år 2011. Kanske den kan väcka tankar eller roa någon. Hur som helst, here it goes. Jajuste: Gott nytt år! Läs mer

Annonser

Tack för allt stöd – nu väntar slutspurten!

Så kom då slutligen valberedningens förslag till ny programkommission. Förslaget ser ut som följer: Läs mer

Socialismen, kapitalismen och miljöfrågan

Jag har tidigare blivit ombedd att skriva någonting om miljö/klimatfrågan. Dessvärre har jag varit alltför upptagen med studier och annat för att sätta mig in i frågan tillräckligt för att göra frågan rättvisa. Tur då att det finns andra som kan göra värdefulla bidrag! Jag har valt att publicera en text i frågan, vars grunddrag jag sympatiserar med.

Texten är ett utkast till kapitel om miljöfrågan, som del av det kommande socialistiska manifestet (se tidigare inlägg). Utkastet är skrivet av Alex Dirmeier som bor i Berlin, där han doktorerar på Technische Universität Berlin. Alex är också medlem i Die Linke och deras ungdomsförbund, Linksjugend Solid. Läs mer

Taggad , , , ,

Socialistiskt manifest för 2000-talet: Del 3

I avancerat mänskligt samarbete bidrar vi alla med pusselbitar.

Här kommer sista delen av (utkastet till) introduktionen till det socialistiska manifestet. Jean konstaterar att:

”Finally, the advantages of sharing and cooperating have also been confirmed by the work of hundreds of scientists, we have began to see mounting evidence in psychology, organizational sociology, political science, experimental economics, and elsewhere that people are in fact more cooperative and selfless, or at least far less selfish, than most economists and business men assumed.”

Längst ner anges de huvudsakliga källorna. Introduktionen kommer inom kort att publiceras här i sin helhet. Bidra gärna med kommentarer här på bloggen eller maila erik.t.andersson@gmail.com! Läs mer

Socialistiskt manifest för 2000-talet, Del 2


Den ökade globaliseringen gör världen allt mer sammanflätad.

Här kommer del 2 av inledningen till det socialistiska manifest som håller på att utvecklas internationellt. Notera att detta är ett utkast som är under utveckling. Med andra ord är kommentarer (gärna kritiska!) välkomna. Läs mer

Socialistiskt manifest för 2000-talet, Del 1

Som jag har skrivit tidigare är jag inblandad i ett internationellt projekt för att utveckla ett socialistiskt manifest. Ambitionen är att få fram en grundskiss till ett socialistiskt alternativ för 2000-talet, med hjälp av nya vetenskapliga rön, marxistiska analyser och intryck från de nya proteströrelserna. Det är inget som kan göras av någon enskild grupp av världsförbättrare, hur välmenande och bildade de än må vara, utan måste utvecklas gemensamt av miljoner människor i aktiv handling. Läs mer

Annonser