Månadsarkiv: oktober 2015

Är du lojal lille vän?

Den senaste tiden har det pratats rätt mycket om ”lojalitet” i Vänsterpartifamiljen. Jag tycker att vi har en del avskräckande exempel i vår partihistoria på när blind partilojalitet ställs över grundläggande principer och kritiskt tänkande. Tyvärr har även IMT liknande problem. Det är del av en osund tradition där gemensam handling inte bygger på övertygelser utan på blind lojalitet och oreflekterade traditioner, på inskränkt konservatism och följarmentalitet.

Istället behöver vi inspireras av den tidiga arbetarrörelsen och bygga en rörelse där ambitionen är att alla ska växa till ledare som erövrar bildning och lär sig förändra samhället. Där partiet svetsas samman av delade övertygelser och solidaritet i gemensam kamp. Det är det enda sättet att åstadkomma kraftfull gemensam handling. Och det är vad alla framgångsrika massrörelser ytterst bygger på – blind lojalitet håller aldrig i längden om inte övertygelsen finns där. Läs mer

Annonser
Annonser