Månadsarkiv: juli 2016

Europeisk lägesbild

Det här är en sammanställning av det aktuella stödet för arbetar- och vänsterpartier i EU-området. Jag har valt att inte ta med gröna partier, utan försökt begränsa mig till partier med rötter i arbetarrörelsen, men har gjort ett undantag för ett vänsterlutande populistparti. Det kan dock noteras att det finns gröna partier i stark frammarsch i några länder, t.ex. Finland, Tyskland och Belgien. Inte heller har jag tagit med nya progressiva danska partiet Alternativet, som ligger runt 7% i mätningarna. Jag har försökt hitta så färska siffror som möjligt, men i några fall har jag bara hitta valresultat från något år sedan. Beteckningarna av partierna är ungefärliga. Av tidsskäl har jag inte med några hänvisningar till hur partiernas stöd har förändrats över tid. Läs mer

Annonser
Annonser