Månadsarkiv: september 2016

Vad tyckte arbetarrörelsen om migration för hundra år sen?

Det är verkligen fascinerande att läsa vad Andra Internationalens kongress 1907 tyckte om migration, i det här uttalandet som ursprungligen publicerades av bloggen ”Immigration & Classical Marxism”. De började med att påpeka att migration är en lika naturlig del av kapitalismen som arbetslöshet, överproduktion och underkonsumtion, och påpekade att den ”ibland tar sig abnorma proportioner som följd av politisk, religiös och nationell förföljelse”. Därefter slog de fast att de inte sökte lösningen på migrationens problem i regler om exkludering på etnisk grund eller i ett svepande förhindrande av arbetares fria rörlighet. Istället, skrev de, är det den internationella arbetarrörelsens uppgift att motverka ”den dumpning av levnadsstandarden som ofta kommer i kölvattnet av massimport av oorganiserad arbetskraft” och att förhindra import och export av strejkbrytare.

Läs mer

Annonser
Annonser