Vad tyckte arbetarrörelsen om migration för hundra år sen?


Det är verkligen fascinerande att läsa vad Andra Internationalens kongress 1907 tyckte om migration, i det här uttalandet som ursprungligen publicerades av bloggen ”Immigration & Classical Marxism”. De började med att påpeka att migration är en lika naturlig del av kapitalismen som arbetslöshet, överproduktion och underkonsumtion, och påpekade att den ”ibland tar sig abnorma proportioner som följd av politisk, religiös och nationell förföljelse”. Därefter slog de fast att de inte sökte lösningen på migrationens problem i regler om exkludering på etnisk grund eller i ett svepande förhindrande av arbetares fria rörlighet. Istället, skrev de, är det den internationella arbetarrörelsens uppgift att motverka ”den dumpning av levnadsstandarden som ofta kommer i kölvattnet av massimport av oorganiserad arbetskraft” och att förhindra import och export av strejkbrytare.

De förde sedan fram en lista på lösningar, som intressant nog är uppdelad i åtgärder i länderna folk immigrerar till, länderna folk emigrerar från respektive på internationell nivå. Slående är att de ansåg att migrationsfrågorna bara kunde lösas genom klassorganisering och internationell samordning.
Här är en översättning av förslagen. Några av förslagen är daterade och många är präglade av den tidens verklighet, men det är också fascinerande hur mycket som är relevant på ett generellt plan, översatt till dagens verklighet.

I. För immigrationslandet

1. Förbud mot export och import av arbetare som har undertecknat kontrakt som fråntar dem den fria tillgången till sin arbetskraft och lön.
2. Lagstadgat skydd av arbetare genom att förkorta arbetsdagen, införa en minimilön, avskaffa ”sweat-systemet” (utnyttjande av billig arbetskraft med hjälp av underentreprenörer, bemanningsföretag osv, min anm.) och reglering av hemarbete.
3. Avskaffande av alla restriktioner som förhindrar vissa nationaliteter eller raser (sic!) från att leva i ett land eller som exkluderar de från de inföddas sociala, politiska och ekonomiska rättigheter eller som förhindrar de från att utnyttja de rättigheterna. Omfattande åtgärder för att underlätta naturalisering.
4. För att uppnå detta bör följande principer generellt tillämpas i alla länders fackföreningsrörelser:
a) Obegränsad tillgång till alla länders fackföreningsrörelser för immigrantarbetare
b) Underlättande av tillgången genom rimliga medlemsavgifter
c) Möjlighet att kostnadsfritt överföras från ett lands fackförening till ett annat lands, förutsatt att alla skulder till den föregående fackföreningen är betalda.
d) Strävan att upprätta en internationell fackföreningskartell som kommer möjliggöra att implementera dessa principer och behov internationellt.
5. Stöd till fackliga organisationer i de länder som immigrationen huvudsakligen härstammar från.

II. För ursprungslandet

1. Livligast tänkbara fackliga agitation.
2. Utbildning av arbetarna och allmänheten om det verkliga tillståndet för arbetsförhållandena i ursprungslandet.
3. Ett aktivt samarbete mellan fackföreningarna i ursprungslandet och immigrationslandet för att uppnå en gemensam inställning till frågorna om immigration och emigration.
4. Eftersom arbetskraftsemigration ofta artificiellt stimuleras av järnvägs- och färjeföretag, av jordspekulanter och andra lurendrejare, och genom att ge arbetarna falska  och skandalösa löften, kräver kongressen:
– Övervakning av skeppsmäklare, emigrationsbyråer och potentiellt lagliga eller administrativa åtgärder mot dem för att förhindra att emigration utnyttjas i sådana kapitalistiska företags intressen.

III

Omorganisering av transportsektorn, särskilt när det gäller skeppen; utnämnande av inspektörer med disciplinär makt, rekryterade från de fackligt organiserade arbetarnas led i ursprungslandet och i immigrationslandet, för att upprätthålla regleringarna; välfärd för de nyanlända immigranterna så att de inte från början faller offer för de kapitalistiska parasiternas exploatering.

Eftersom transporten av migranter bara kan regleras lagmässigt på internationell nivå, ger kongress Internationalens verkställande utskott i uppdrag att utveckla förslag för att omorganisera transportsektorn, bl.a. genom en standardisering av skeppens inredning och utrustning, liksom en minimigräns för det nödvändiga utrymmet för varje migrant. Särskild betoning bör läggas på att migranter bör arrangera sin resa direkt med företaget utan inblandning av någon mellanhand.

Dessa förslag kommer att skickas vidare till partiledningarna runt om i världen för att vidta lagliga åtgärder och bedriva propaganda.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Annonser
%d bloggare gillar detta: