Kategoriarkiv: Arbetarrörelsen

Ny vänsterrörelse i Spanien: ”rädslan måste byta sida!”

Pablo Iglesias, initiativtagare till Podemos.

Pablo Iglesias, initiativtagare till Podemos.

OBS! Länkar till Podemos manifest översatt till engelska och Pablo Iglesias tal finns längst ner.

En ny vänsterpopulistisk rörelse växer fram i Spanien. För lite mer än en vecka sen lanserade vänsterkändisen Pablo Iglesias den nya organisationen Podemos. Med sig hade han andra kända figurer från Spaniens yttervänster och sociala rörelser.

Podemos menar att de inte är ett politiskt parti, utan ett verktyg för vänsterns och de sociala rörelsernas enhet och sammansmältning med det förbannade folket genom en direktdemokratisk process. Den politiska inriktningen är tydligt vänster, med krav på nationalisering av bankerna och energibolagen, försvar av arbetare, kvinnors och migranters rättigheter osv. Man försvarar också folkens rätt till självbestämmande.
Programmet ska utvecklas genom diskussioner över nätet och genom ”Podemos-cirklar” som ska utgöra organisationens lokalföreningar.

På ett dygn fick Podemos ihop de 50.000 underskrifter man satt som förutsättning för att gå vidare med en kampanj inför EU-parlamentsvalet. Var de än kommit för att presentera sig har möteslokalerna flödat över. Jag har sett ett av dessa tal av Pablo Iglesias. Läs mer

Annonser

Organisering: när människor förändrar världen tillsammans

De senaste åren har jag tänkt mycket på organisationsfrågor. En av de frågor jag har återkommit till har varit hur man får till balansen mellan kadaverdisciplin och blind lojalitet respektive ansvarslöshet och upplösningstillstånd. Det är frågor som faktiskt har plågat mig, och jag kan inte påstå att jag har kommit fram till några slutgiltiga svar, möjligtvis med undantag av att slutgiltiga svar är omöjliga i den här typen av frågor. Läs mer

Ny arbetslag i Venezuela: slut på bemanningsföretag, sänkt arbetstid, utvidgad socialförsäkring

Hugo Chávez efter att ha undertecknat den nya arbetslagen. Bredvid presidentens signatur har han skrivit ”Social Rättvisa!”.

Jag har läst på en del om den nya arbetslagen i Venezuela, som lanserades på Första Maj. Den är väldigt omfattande – den omfattar nästan 600 artiklar – men några saker har jag snappat upp.  Läs mer

France: Defeat Sarkozy and build a mass movement for socialism!

Election meeting of the Left Front after the call to "Re-seize the Bastille!".

The first round of the french presidential elections took place this sunday. Erik Andersson, member of the swedish Left Party, analyses the results and the way forward for the labour movement and the left. Läs mer

Taggad , , , , , , , ,

Programkommissionens svar på motionen ”Socialism för 2000-talet”


Camila Vallejo, chilensk studentledare – en av 2000-talets revolutionärer.

Nedan följer programkommissionens svar på motion B36, ”Socialism för 2000-talet!”. Läs mer

”Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet

Lenin omringad av andra RSDAP-medlemmar, 1896.

En populär föreställning gör gällande att splittringen inom den ryska socialdemokratin 1903, mellan ”bolsjeviker” och ”mensjeviker”, grundade sig i väsensskilda synsätt på organisationsfrågor. Vanligtvis beskrivs mensjevikernas ståndpunkt som att de förordade ett brett parti som var öppet för alla arbetare, medan bolsjevikerna sägs ha förordat ett strikt disciplinerat parti baserat enbart på en elit av ”yrkesrevolutionärer”. Underförstått antyder formuleringen om ”yrkesrevolutionärer” också att bolsjevikerna eftersträvade ett politiskt smalt parti, enbart till för folk med en fullständig revolutionär renhet.

Detta är en beskrivning som i stora drag har delats av de flesta vänsterriktningar, såväl som borgare. Inte konstigt då att föreställningen är så djupt rotad i alla delar av arbetarrörelsen och vänstern!
Men stämmer bilden verkligen? Läs mer

Eskil Pedersen, AUF:s ordförande: ”Vi kommer för alltid att vara 22 juli-generationen.”

Från Eskil Pedersens tal på Arbeiderpartiets minnesceremoni i Oslo Folkets Hus:

”Kamrater;
Vi har varit sammanbundna av starka band.
Nu är de obrytliga.
Vi som har upplevt detta kommer att dela det för resten av våra liv. Läs mer

För en enad arbetarrörelse

Idag har jag marscherat med Vänsterns Studentförbund på Sveriges största Första Maj-firande i Stockholm. Efter att ha inhandlat partiets vackra Första Maj-märke delade jag ut ett flygblad från föreningen Socialisten, som jag själv författat. Läs mer

Arbetarrörelsen i kris: Vi måste trycka ner bromsen och slå in på en ny väg!

Niklas Nordström lever gott på rörelsens och kapitalets pengar.

Arbetarrörelsens kris, och särskilt då den så kallade ”Primegate”, aktualiserar flera viktiga frågor. Det finns en risk i att hantera det som ett extremt fall och fokusera på själva disciplinbrottet. Risken är att vi får en formell diskussion om huruvida stadgebrott har begåtts, och vilken bestraffning som bör utdelas mot de skyldiga. Det utvecklar inte den politiska förståelsen, och organisatoriska medel kan inte lösa vad som i grunden är politiska problem.

Istället bör vi påpeka att det här är del av ett mönster, vars rötter ligger i arbetarrörelsens oförmåga att stå emot trycket från det borgerliga samhället. Det väcker frågan om arbetarrörelsens organisatoriska och politiska självständighet, som var den grund utifrån vilken den socialistiska arbetarrörelsen bildades. Höstens uppmärksamhet kring Wikileaks har också understrukit hur ohållbart hemlighetsmakeri är i dagens värld.

Allt för länge har den borgerliga diplomatins spelregler härskat i arbetarrörelsen. Det är hög tid att sätta stopp för taktiserandet och hemlighetsmakeriet. Medlemmarna förtjänar att känna till de politiska alternativen! Arbetarrörelsens allt djupare kris aktualiserar också behovet av en socialistisk förnyelse inspirerad av den tidiga arbetarrörelsens pionjärsanda. Läs mer

Suhonen, Primesossarna och socialdemokratins vägval

Idag går Daniel Suhonen med rätta till storms mot de så kallade Primesossarna, som genom en PR-byrå försökt att vrida socialdemokratin ytterligare högerut. Det är egentligen inget nytt fenomen att arbetarrörelsen infiltreras av välavlönade människor som angriper socialistiska idéer. Denna tradition har sina tidigaste rötter i de liberala arbetarföreningarna under sent 1800-tal, och den reproduceras ständigt genom arbetarrörelsens integration i det kapitalistiska samhället. Läs mer

Annonser