Kategoriarkiv: Historia

Vänd vinden!

En sedelärande berättelse om att vända vinden, bryta hegemonin och åstadkomma förändring.

Den här texten var från början menad att ge en inblick i den något mystifierade figuren Hugo Chávez. När jag för några år sedan läste en venezolansk biografi över honom fascinerades jag av hur dagens mångmiljonhövdade bolivarianska rörelse har sina rötter i underjordiska kretsar bestående av några hundra personer. Fröet till dagens bolivarianska rörelse föddes i en tid av förskingring för den venezolanska vänstern. När jag började skriva texten insåg jag att den historiska processen – från isolerad och förföljd minoritet under en förlamande hegemonisk makt till att bli samhällets ledande kraft – bär på relevanta lärdomar.

Därför är denna text tudelad – den börjar med en historisk överblick över den bolivarianska rörelsens utveckling från embryo till full blomning, och landar i en diskussion om vikten av att återerövra ett verkligt strategiskt tänkande. Ett tänkande där vi identiferar nuvarande och potentiella komponenter i en radikal, hegemonibrytande rörelse som har den potential som behövs för att inte bara dutta i marginalen, utan genomföra verklig, genomgripande förändring.
Men låt oss börja med den historiska bakgrunden. Läs mer

Annonser

”Den leninistiska partimodellen” – myten som blev verklighet

Lenin omringad av andra RSDAP-medlemmar, 1896.

En populär föreställning gör gällande att splittringen inom den ryska socialdemokratin 1903, mellan ”bolsjeviker” och ”mensjeviker”, grundade sig i väsensskilda synsätt på organisationsfrågor. Vanligtvis beskrivs mensjevikernas ståndpunkt som att de förordade ett brett parti som var öppet för alla arbetare, medan bolsjevikerna sägs ha förordat ett strikt disciplinerat parti baserat enbart på en elit av ”yrkesrevolutionärer”. Underförstått antyder formuleringen om ”yrkesrevolutionärer” också att bolsjevikerna eftersträvade ett politiskt smalt parti, enbart till för folk med en fullständig revolutionär renhet.

Detta är en beskrivning som i stora drag har delats av de flesta vänsterriktningar, såväl som borgare. Inte konstigt då att föreställningen är så djupt rotad i alla delar av arbetarrörelsen och vänstern!
Men stämmer bilden verkligen? Läs mer

Annonser