Kategoriarkiv: Socialism för 2000-talet

Organisering: när människor förändrar världen tillsammans

De senaste åren har jag tänkt mycket på organisationsfrågor. En av de frågor jag har återkommit till har varit hur man får till balansen mellan kadaverdisciplin och blind lojalitet respektive ansvarslöshet och upplösningstillstånd. Det är frågor som faktiskt har plågat mig, och jag kan inte påstå att jag har kommit fram till några slutgiltiga svar, möjligtvis med undantag av att slutgiltiga svar är omöjliga i den här typen av frågor. Läs mer

Annonser

France: Defeat Sarkozy and build a mass movement for socialism!

Election meeting of the Left Front after the call to "Re-seize the Bastille!".

The first round of the french presidential elections took place this sunday. Erik Andersson, member of the swedish Left Party, analyses the results and the way forward for the labour movement and the left. Läs mer

Taggad , , , , , , , ,

Vänd vinden!

En sedelärande berättelse om att vända vinden, bryta hegemonin och åstadkomma förändring.

Den här texten var från början menad att ge en inblick i den något mystifierade figuren Hugo Chávez. När jag för några år sedan läste en venezolansk biografi över honom fascinerades jag av hur dagens mångmiljonhövdade bolivarianska rörelse har sina rötter i underjordiska kretsar bestående av några hundra personer. Fröet till dagens bolivarianska rörelse föddes i en tid av förskingring för den venezolanska vänstern. När jag började skriva texten insåg jag att den historiska processen – från isolerad och förföljd minoritet under en förlamande hegemonisk makt till att bli samhällets ledande kraft – bär på relevanta lärdomar.

Därför är denna text tudelad – den börjar med en historisk överblick över den bolivarianska rörelsens utveckling från embryo till full blomning, och landar i en diskussion om vikten av att återerövra ett verkligt strategiskt tänkande. Ett tänkande där vi identiferar nuvarande och potentiella komponenter i en radikal, hegemonibrytande rörelse som har den potential som behövs för att inte bara dutta i marginalen, utan genomföra verklig, genomgripande förändring.
Men låt oss börja med den historiska bakgrunden. Läs mer

Kapitalismens kris kräver socialistiska lösningar – nu kör vi!

Vår tid är här. Uppror i Spanien, sommaren 2011.

Så kan vi då lägga en framgångsrik partikongress till handlingarna. För mig personligen innebär det även om att min kandidatur till programkommissionen har avrundats. Kampanjen syfte har varit att sätta socialismen på dagordningen. Där är jag väldigt nöjd med uppslutningen kring och kongressbifallet för motionen ”Socialism för 2000-talet”. Vi var trettio undertecknare från tjugofyra partiföreningar. Den breda uppslutningen skickade en positiv signal om uppmuntran till partiledningen att sätta de socialistiska strategifrågorna på dagordningen. Det gjorde vi bra! Läs mer

Taggad , , , , ,

Socialismen, kapitalismen och miljöfrågan

Jag har tidigare blivit ombedd att skriva någonting om miljö/klimatfrågan. Dessvärre har jag varit alltför upptagen med studier och annat för att sätta mig in i frågan tillräckligt för att göra frågan rättvisa. Tur då att det finns andra som kan göra värdefulla bidrag! Jag har valt att publicera en text i frågan, vars grunddrag jag sympatiserar med.

Texten är ett utkast till kapitel om miljöfrågan, som del av det kommande socialistiska manifestet (se tidigare inlägg). Utkastet är skrivet av Alex Dirmeier som bor i Berlin, där han doktorerar på Technische Universität Berlin. Alex är också medlem i Die Linke och deras ungdomsförbund, Linksjugend Solid. Läs mer

Taggad , , , ,

Socialistiskt manifest för 2000-talet: Del 3

I avancerat mänskligt samarbete bidrar vi alla med pusselbitar.

Här kommer sista delen av (utkastet till) introduktionen till det socialistiska manifestet. Jean konstaterar att:

”Finally, the advantages of sharing and cooperating have also been confirmed by the work of hundreds of scientists, we have began to see mounting evidence in psychology, organizational sociology, political science, experimental economics, and elsewhere that people are in fact more cooperative and selfless, or at least far less selfish, than most economists and business men assumed.”

Längst ner anges de huvudsakliga källorna. Introduktionen kommer inom kort att publiceras här i sin helhet. Bidra gärna med kommentarer här på bloggen eller maila erik.t.andersson@gmail.com! Läs mer

Socialistiskt manifest för 2000-talet, Del 1

Som jag har skrivit tidigare är jag inblandad i ett internationellt projekt för att utveckla ett socialistiskt manifest. Ambitionen är att få fram en grundskiss till ett socialistiskt alternativ för 2000-talet, med hjälp av nya vetenskapliga rön, marxistiska analyser och intryck från de nya proteströrelserna. Det är inget som kan göras av någon enskild grupp av världsförbättrare, hur välmenande och bildade de än må vara, utan måste utvecklas gemensamt av miljoner människor i aktiv handling. Läs mer

Programkommissionens svar på motionen ”Socialism för 2000-talet”


Camila Vallejo, chilensk studentledare – en av 2000-talets revolutionärer.

Nedan följer programkommissionens svar på motion B36, ”Socialism för 2000-talet!”. Läs mer

Programkommissionen+Socialism=Sant!

Röd fana i expressionistiskt inspirerad popkonst-stil, från Kasama Project.

Jag kan med glädje meddela att att den motion jag skrev till partikongressen tillsammans med Annika Fägerlind, ”Socialism för 2000-talet”, har blivit bifallen av programkommissionen. Tack till alla trettio undertecknare för att ni har givit motionen extra tyngd! Läs mer

Nya rörelser blomstrar, men är vi redo för revolution?

Jag har tidigare skrivit på den här bloggen om varför jag ställer upp till Vänsterpartiets programkommission. Den mest centrala frågan för mig är att vara med och göra socialismen konkret och rotad i 2000-talets verklighet. Det kräver studier av såväl marxistisk ekonomisk teori som aktuella tendenser i klasskampen, som Marx uttryckte det, ”den verkliga rörelse som upphäver det nuvarande tillståndet.” För, tillade Marx, ”betingelserna för denna rörelse framgår ur de nu bestående förutsättningarna”. Läs mer

Annonser