Kategoriarkiv: Uncategorized

Hur kan vi bekämpa terrorismen?

Sammanhållning, solidaritet och att fortsätta leva våra liv som vanligt är väldigt viktigt för att minska terrorns skadeverkningar. Det ”IS” bedriver i väst är inget traditionellt krig – det finns inte en chans att de lyckas besegra något västland militärt.

Läs mer

Annonser

Opinionsläget i Skandinavien

Opinionsläget i Skandinavien och förändring sedan senaste valet. Har lagt in förklaringar där jag tror de kan behövas och har avrundat till närmaste hel procent. Detta är 30-dagarssnitt av mätningar från mitten/slutet av december och bakåt.

Läs mer

Vad tyckte arbetarrörelsen om migration för hundra år sen?

Det är verkligen fascinerande att läsa vad Andra Internationalens kongress 1907 tyckte om migration, i det här uttalandet som ursprungligen publicerades av bloggen ”Immigration & Classical Marxism”. De började med att påpeka att migration är en lika naturlig del av kapitalismen som arbetslöshet, överproduktion och underkonsumtion, och påpekade att den ”ibland tar sig abnorma proportioner som följd av politisk, religiös och nationell förföljelse”. Därefter slog de fast att de inte sökte lösningen på migrationens problem i regler om exkludering på etnisk grund eller i ett svepande förhindrande av arbetares fria rörlighet. Istället, skrev de, är det den internationella arbetarrörelsens uppgift att motverka ”den dumpning av levnadsstandarden som ofta kommer i kölvattnet av massimport av oorganiserad arbetskraft” och att förhindra import och export av strejkbrytare.

Läs mer

Europeisk lägesbild

Det här är en sammanställning av det aktuella stödet för arbetar- och vänsterpartier i EU-området. Jag har valt att inte ta med gröna partier, utan försökt begränsa mig till partier med rötter i arbetarrörelsen, men har gjort ett undantag för ett vänsterlutande populistparti. Det kan dock noteras att det finns gröna partier i stark frammarsch i några länder, t.ex. Finland, Tyskland och Belgien. Inte heller har jag tagit med nya progressiva danska partiet Alternativet, som ligger runt 7% i mätningarna. Jag har försökt hitta så färska siffror som möjligt, men i några fall har jag bara hitta valresultat från något år sedan. Beteckningarna av partierna är ungefärliga. Av tidsskäl har jag inte med några hänvisningar till hur partiernas stöd har förändrats över tid. Läs mer

Så kan vänstern vända vinden

Ett vanligt argument mot att tillåta folk att gå ihop i åsiktsströmningar i Vänsterpartifamiljen är att det skulle leda till för mycket diskussioner. Istället borde vi vara ute på gator och torg. En lite elak tolkning är att det betyder ”vi borde inte tänka så mycket, utan fokusera på att göra”. I ett läge där vänstern i vissa delar av Europa har gått framåt med stormsteg medan reaktionära krafter går fram lika obönhörligt i andra, i ett läge där vi står och stampar runt 6-7% medan SD och deras agenda totaldominerar debatten, tror jag att en livlig idédebatt är livsnödvändig.

Läs mer

Radikalisering och instabilitet – Katalonien och Spanien mot nyval?

567ffd910476a.r_1451253432210.0-51-800-463Bild från CUP:s extrakongress i helgen.

Igår höll de katalanska vänsterseparatisterna CUP (Folkliga Enhetskandidaturerna) en jättelik extrakongress med 3000 deltagare för att diskutera om de skulle ge sitt stöd till Artur Mas, ledaren för den del av den katalanska borgarklassen som blev separatister i samband med krisen för kapitalismen. CUP är ett radikalt socialistiskt parti med frihetlig touch, och fick 8% i det katalanska parlamentsvalet nyligen. Därmed hamnade de i vågmästarställning i Kataloniens parlament. Läs mer

Valet i Spanien: upp till bevis för vänstern

12348041_534170613406349_7368696326783762742_nPodemos fyllde arenan Caja Magica i Madrid.

På söndag är det val i Spanien. Valkampanjen har präglats av ett ”four horse race” mellan de gamla maktpartierna Partido Popular (traditionell höger) och PSOE (sossar) respektive uppstickarna Podemos (vänsterpopulister) och Ciudadanos (”mitten-populister”). I dagsläget leder Partido Popular på 26% före PSOE på 21%, medan Podemos rycker fram till 20% och Ciudadanos sackar efter med sina 15%. Läs mer

Nu har al-Qaida blivit moderata

Detta är en översättning från danska av en artikel skriven av Frederik Bindesbøll Ohsten, som ursprungligen publicerades på Mellemøstbloggen.dk. Den publiceras här med författarens tillstånd. Läs mer

Är du lojal lille vän?

Den senaste tiden har det pratats rätt mycket om ”lojalitet” i Vänsterpartifamiljen. Jag tycker att vi har en del avskräckande exempel i vår partihistoria på när blind partilojalitet ställs över grundläggande principer och kritiskt tänkande. Tyvärr har även IMT liknande problem. Det är del av en osund tradition där gemensam handling inte bygger på övertygelser utan på blind lojalitet och oreflekterade traditioner, på inskränkt konservatism och följarmentalitet.

Istället behöver vi inspireras av den tidiga arbetarrörelsen och bygga en rörelse där ambitionen är att alla ska växa till ledare som erövrar bildning och lär sig förändra samhället. Där partiet svetsas samman av delade övertygelser och solidaritet i gemensam kamp. Det är det enda sättet att åstadkomma kraftfull gemensam handling. Och det är vad alla framgångsrika massrörelser ytterst bygger på – blind lojalitet håller aldrig i längden om inte övertygelsen finns där. Läs mer

Grekland: är splittringen en bra sak?

Lafazanis-GR-IBNA

Panagiotis Lafazanis, ledare för det nya vänsterpartiet Folklig Enhet, f.d. energiminister i SYRIZA-regeringen.

Så Alexis Tsipras utlyser alltså nyval och huvuddelen av SYRIZA:s vänster med 25 parlamentsledamöter (av 149) i spetsen bryter sig ur partiet och bildar ett nytt vid namn ”Folklig Enhet”. Det nya partiet har ännu inte bildats och dess plattform presenteras först i nästa vecka, men några av de centrala punkterna verkar bli att bryta med Trojkan, ställa in återbetalningarna av skulden, stoppa åtstramningarna, förstatliga bankerna och eventuellt några andra delar av ekonomin.

Det är en politik som går i rätt riktning, men som är otillräcklig för att få Grekland på fötterna igen. Den grekiska ekonomin är i spillror och kapitalismen upplever sin mest långdragna kris sedan åtminstone 30-talet. Köpkraftsstimulerande åtgärder är inte tillräckliga för att få igång investeringarna. I en krissituation som den här behöver det gemensamma ta spetsen genom att ta över storföretagen och bankerna. Den gemensamma ekonomin måste bli motorn för ett stort investeringsprogram som ger folk möjligheten att arbeta för folkets bästa istället för att gå arbetslösa och leva i fattigdom under Trojkans välde. Det återstår som sagt att se hur långt det nya partiets politik kommer att gå i makt-och-ägandefrågorna, men ”Vänsterplattformens” politik har hittills i huvudsak fokusera på klart otillräckliga keynesianska lösningar.

Läs mer